داستانهایی پیرامون حجاب

 

داستانهایی پیرامون حجاب

خداوند متعال دین مقدس اسلام را براى سعادت و خوشبختى انسانها نازل فرموده و عفت و پاکدامنى را با آفرینش زن به هم آمیخته و با آفرینش ‍ او صلاح و خیر جامعه را در نظر گرفته و طبعاً براى او سهم به سزایى مقرّر فرموده بلکه گاهى به او نظر ویژه اى عنایت کرده و قوانین مخصوصى برایشان وضع نموده و یک سوره خاصى را به نام سوره نساء در قرآن کریم نازل فرموده است .
در سوره هاى دیگر قرآن ، نیز کراراً به مسائل حیاتى بانوان پرداخته و به خاطر اختلاف میان دو جنس زن و مرد از نظر روحى و جنسى ، قوانین ویژه اى بیان فرموده و مسئله حجاب و پوشش در رأ س و پیشاپیش آن قانون قرار گرفته شده تا عفت برونى زن با عفت درونى او هماهنگ گردد و بنیان خانواده مستحکم گردیده و زیبایى و دلارایى زن از آن همسرش باشد و دیگران از آن بهره نگیرند.

در قرآن مجید بسیار به مسأ له پوشش و حجاب اشاره فرموده و این همه سفارش و تأ کید به خاطر اهمیت داشتن حجاب و پوشش در زندگى زن است .
مطلب قابل توجه این است که اسلام دشمنان بسیارى دارد و به خاطر از بین بردن این دین حاضر، دست به هر توطئه و کشتارى بزند تا اجتماع اسلام را از آن منحرف نماید.
مردم مذهبى ما باید آگاه باشند که توطئه هاى استعمارگران و دشمنان اسلام همیشه به یک نحو نبوده و به خاطر تأ مین منافع خودشان گاهى به قتل و غارت و گاهى با اشغال نظامى و زمانى به تاراج اقتصادى دست مى زد، ولى امروز استعمار جدید و نو دین و عقاید و آداب و فرهنگ ملتها را مورد هدف قرار داده و در صدد تحقیر و از هم پاشى آن بر آمده و به این صورت فرهنگ مبتذل خودش را بر مردم تحمیل نماید، و در صورت موفقیت علاوه بر بردگى فرهنگى و سلطه سیاسى و تاراج اقتصادى و عوارض نامطلوب اجتماعى و در یک کلام سلطه همه جانبه استعمار مردم را از خدا و دین و ولایت منحرف نماید.
دشمنان اسلام به قانون حجاب ایراد گرفته اند و در پوشش طرفدارى از مقام زن ، حجاب را نوعى تحقیر و پائین آوردن شخصیت زن قلمداد نموده اند و گفته اند که زن در حجاب نوعى محدودیت است و نمى گذارد آنطور که شایسته است به کمال و رشد و ترقى برسد.
این یاوه سرائیها از این افراد منحرف عجیب نیست ، زیرا که این به صلاح طرفداران آزادى زنان ، به عمق و حکمت قانون حجاب پى برده اند، ولى به علت داشتن سوء نیت خواسته اند که با جلوه دادن نظریات پلیدشان زنان را از داشتن حجاب بر کنار نمایند که ما به فضل و عنایات خدا و امام زمان (ع ) آنها را در این کتاب رسوا کرده ایم .
آنها مى کوشند در وسائل ارتباط جمعى مختلف ، از قبیل مجلات ، رادیو و تلویزیون و ماهواره و غیره ... پوشش و حجاب زنان را زیر سؤ ال قرار دهند و توجیح نمایند و آئین حجاب را زشت جلوه دهند و در نتیجه زنان را به فساد و تباهى بکشانند، لیکن در برابر این نوع تبلیغات زهرآگین بر زنان مسلمان واجب است که به حجاب پایبند باشند، و این دستور مقدس اسلام را قولاً و عملاً در همه جا تبلیغ نمایند.
مردم مسلمان ایران هوشیار و بیدار باشند و عمق فاجعه را متوجّه گردند، زیرا استعمار از هر طریقى که خواست به این نظام مقدس اسلامى ضربه وارد کند همانطورى که عرض کردم با جنگ و فشارهاى اقتصادى و... با شکست مواجه گردید ولى امروز استراتژى استکبار جهانى با ترویج فرهنگ فساد و بدحجابى در بین زنان و دختران بدین وسیله مى خواهد جوانان ما را از معنویت و روح ایمان دور و زمینه گرایش به مظاهر مبتذل غرب را به ما تحمیل نماید تا به تدریج جامعه اسلامى را از درون بپوشاند.
این کتاب کوشش مختصرى از منافع و خوبیهاى پوشش و حجاب و زیانهاى مفاسد بى حجابى و بدحجابى را به صورت داستان بیان مى کند تا رفع شبهات و روشنگرى بانوان تحصیل کرده گردد.
این اوراق را به ساحت قدس عالم امکان امام زمان (عج ) هدیه مى نمایم و ثواب آن را به روح شهدا و علماء دین و خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت و امام راحلمان (ره ) و برادر شهیدم شیخ احمد میرخلف زاده نثار مى نمایم . و سلامتى امام زمان و ملّت ولایى و رهبر عزیز انقلاب اسلامى را از خداوند متعال خواستارم .
قم مقدسه : 14/12/78
حقیر درگاه حق على میرخلف زاده حجاب فرمان خداست


حجاب فرمان خداست و پروردگار متعال در قرآن کریم در مورد واجب بودن حجاب و حدود آن در پنچ آیه صریحا دستور فرموده ، ولى در مورد حفظ عفّت و پاسدارى از حریم آن در قرآن بیش از ده آیه وجود دارد. (که در کتاب حجاب و عفاف بحث خواهد شد، انشاءاللّه .)
آیاتى که به طور صریح اصل حجاب را براى زنها واجب و لازم و ضرورى دانسته پنج آیه مى باشند که عبارتند از آیه 30 سوره نور، و آیه 59 و 53 و 33 و 23 سوره احزاب که به ترتیب به بررسى آنها مى پردازیم .
در آیه 30 سوره نور مى خوانیم :
اى پیامبر! به بانوان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه کردن به نامحرمان ) فرو بندند و عورتهاى خود را بپوشانند، و زینت هاى خود را جز آن مقدارى که نمایان است ، آشکار نسازند و با روسرى و چادر، سر و گردن و سینه و اندام خود را بپوشانند و زینت و (برجستگیهاى اندام ) خود را هم از زیر چادر ظاهر نکنند، مگر براى شوهرانشان و پدرانشان وپدرشوهرانشان و پسرانشان و پسران همسرانشان و برادرانشان و پسر برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنانِ هم مذهبشان و کنیزانشان و مردانیکه به هر دلیل تمایلى به زن ندارند و کودکانى که از امور جنسى بى اطلاعند (غیر از ممیّزین ). و پاهاى خود را به زمین نکوبند تا زینتهاى پنهانشان ظاهر شود و همگى به سوى خدا توبه کنید اى مؤ منان ، باشد که رستگار شوید " 1 ". حجاب در کتاب آسمانى


دومین آیه اى که بر وجوب رعایت حجاب براى زنان در برابر نامحرمان ، دلالت صریح مى کند، آیه 59 سوره احزاب است که مى خوانیم :
اى پیغمبر! به همسران و دخترانت و بانوان مومن بگو: با روپوشها و روسرى ها و چادرها و جلبابها خود را بپوشانند. زیرا این کار (چادر پوشیدن ) موجب مى شود که بهتر به عفت شناخته شوند، و مورد آزار و تعرض هوسرانان قرار نگیرند. (و اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده توبه کنند، زیرا) خدا همواره آمرزنده ، و مهربان است .
این آیه نیز به اصل وجوب حجاب براى بانوان ، تصریح نموده است و در پایان به یکى از فلسفه هاى حجاب که عدم آزار از ناحیه مزاحمها است اشاره کرده است .
مى توان گفت : این آیه در قرآن جامع ترین آیه در حفظ حجاب و حریم عفّت است ، به خصوص با توجه به آیه قبل از خود، و آیه بعد که شدیدترین هشدارها را به متجاوزین حریم عفّت داده است .
در این آیه دو مطلب در مورد حجاب هست که با بررسى آن دو حقیقت مطلب آشکار مى گردد، یکى آنکه منظور کلمه یُدنینَ چیست و دوم آنکه منظور از جلباب چه مى باشد؟ یُدْنِینَ در اصل از دُنُوّ به معنى نزدیک کردن است ، منظور از آن در این آیه این است که زنان باید لباس ‍ حجاب مثلاً چادر را از خود دور نسازند، و صورت و بدن خود را به وسیله آن بپوشانند.
علاّمه شهید مطهّرى در توضیح این مطلب مى نویسد:
استفاده : زنان از روپوشهاى بزرگ که بر سر افکنده اند، دو جور بوده است ، یک نوع صرفا جنبه تشریفاتى و اسمى داشته است ، همانگونه که در عصر حاضر بعضى از بانوان چادرى را مى بینیم که چادر داشتن آنها صرفا جنبه تشریفاتى دارد، با چادر هیچ جاى بدن خود را نمى پوشانند، بلکه آن را رها مى کنند، وضع چادر بر سر کردنشان نشان مى دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان نامحرم نیستند، و از اینکه مورد بهره بردارى چشمها قرار بگیرند، امتناعى ندارند.
نوع دیگر بر عکس بوده و هست ، زن آن چنان با مراقبت لباسها و چادر خود را مى گیرد و آن را رها نمى کند که نشان مى دهد که اهل عفاف و حفاظ است ، و این کار نیز خود به خود آژیر دور باشى براى دزدان ناموس ایجاد مى کند و ناپاک دلان را مایوس مى سازد)
نتیجه اینکه جمله یُدنینَ بیانگر آن است که ازپوشش باید به صورت صحیح استفاده شود،وآن را جّدى گرفت ،نه صورى وتشریفاتى ، و گرنه چه بسا بعضى ازپوششها حتّى مثل چادر به خاطر رها نمودن آن ، همچون ویترینهاى مغازه ها، هیجان انگیزتر شده ، و نبودش بهتر از بودنش ‍ است .
جمله جلباب جامه گشادى است که از روسرى بزرگتر و از عبا کوچکتر است . و یا پیراهن و یا جامه اى گشاد و بزرگى است که از ملحفه ، (ملافه یا روپوش بزرگى همانند چادر است ) که زنان به وسیله آن (بنا به تفسیر المیزان ) صورت و گردن و جامه هاى خود را مى پوشانند ...
نتیجه اینکه آیه مذکور مى گوید: زنان باید با پوششى گشاد و وسیع سر و سینه خود را (تا پا) به خوبى بپوشانند، به گونه اى که موجب تهیج هوسبازان ، و به دنبال آن مورد مزاحمت آنها قرار نگیرند، بنابر این زنان مسلمان ، براساس این آیه ، نباید با لباسهاى چسبان ، در برابر چشم مردم ظاهر شوند " 2 ".
اصلاً: فلفسه حجاب و پوشش ، بیشتر از اینرو است که باعث تهیج مردان و جوانان و فساد و گسترش فحشا نگردد. حجاب در قرآن


سومین آیه اى که حجاب را براى عموم بانوان واجب و ضرورى دانسته آیه پنجاه و سه سوره احزاب است که فرموده : هر گاه از زنان (پیامبر) متاعى یا چیزى را از وسایل زندگى خواستید از پس پرده و حجاب بخواهید زیرا این کار براى قلبهاى شما و ایشان پاک و پاکیزه و بهتر است .
این آیه نیز اختصاص به زنان پیامبر دارد زیرا یکى از فوائد حجاب عدم ارتباط غیر ضرورى زن و مرد را متذکر مى شود.
چهارمین و پنجمین آیه حجاب ، آیه 32 و 33 سوره احزاب است که مى خوانیم :
اى همسران پیامبر شما مثل زنهاى معمولى نیستید، تقوا پیشه کنید، و به طور هوس انگیز حرف نزنید تا بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگوئید و در خانه هاى خود بمانید و مثل دوران جاهلیت میان مردم ظاهر نشوید.
دو آیه فوق گرچه خطاب به زنان پیامبر اکرم (ص ) است ، ولى بانوان دیگر نیز در حکم و معنا با آنها شریک هستند، و راز خطاب به آنها به خاطر الگو قرار دادن آنها است و بخاطر تاکید بیشتر است . مثلاً بقول خودمان به در مى گویند که دیوار بشنود، والا بانوان پیغمبر مبرّا هستند...
در آیه نخست به یکى از دستورهاى حفظ حریم عفّت دستور داده شده که زنان با نازو کرشمه و صداى نرم و تهیج انگیز سخن نگویند، تا کسانیکه دلشان بیمار است به طمع هوسهاى جنسى بیفتند، بلکه به خوبى و شایستگى سخن بگویند.
در آیه دوم سخن از حجاب و پوشش به میان آمده و بیانگر آن است که برهنگى و رعایت نکردن حجاب از شئونات عصر جاهلیّت بوده و شما باهتک حریم حجاب ، جاهلیت دیگرى بوجود نیاورید.
واژه تبرج در گفتار اهل لغت به معنى (خود نمایى و جِلوه گرى است .
در لغتنامه مصباح المنیر آمده : تبرج زن یعنى : زن زینتها و زیباییهاى خود را براى نامحرمان ظاهر سازد و در لغتنامه العین آمده : زنى که زیباییهاى گردن و چهره اش را به نامحرمان نشان دهد تبرّج نموده است .
منظور اینکه این آیه به بانوان تاکید مى کند که حریم حجاب و عفّت خود را حفظ و زیباییهاى اندامشان را ظاهر نسازند، و از خودنمایى و جلوه گرى به طور جدّى خود دارى نمایند و جاهلیت دیگرى همچون جاهلیت عصر پیامبر (ص ) را که زنان در آن هنگام رعایت حجاب نمى کردند و با جلوه گرى در برابر دیدگان هوس آلود مردان ظاهر مى شدند به وجود نیاورند.
بنابر این در منطق قرآن ، بى بند و بارى زنان ، و بى حجابى و بدحجابى آنها، نه تنها تمدّن و نشانه ترقى و رشد نیست ، بلکه یک نوع واپس گرایى و جاهلیت و پستى است و باید به شدّت با آن مبارزه نمود.
نتیجه اینکه زن مسلمان و پیرو قرآن و شیعه و اهلبیتى و ولائى ، در گفتار و رفتار و لباس پوشیدن ، نباید در نزد نامحرمان خود را برجسته نشان دهد و موجب جلب توجّه آنها به خود گردد، و اگر خود را برجسته و جالب نشان دهد، مثل زنان جاهلیت رفتار کرده که در کوچه و بازار به گونه اى راه مى رفتند که نامحرمان را به سوى خود جلب کرده و به دنبال خود مى کشاندند " 3 ". حجاب و عفت


در قرآن ، غیر از این پنج آیه اى که صراحتا بر وجوب حجاب داشت و ذکر شد، آیات متعدد دیگرى وجود دارد که مفهوم آنها بر واجب و ضرورى و لازم بودن حجاب دلالت مى کند و در مورد آنانکه حریم حجاب و عفاف را رعایت نمى کنند و یا زمینه ساز براى تهیّج هوسهاى آلوده و هر گونه بى عفّتى هستند هشدار مى دهد و اخطار مى کند، و به طور کلى پیام دهنده آن است که هر گونه بدحجابى که موجب فساد و انحراف جنسى و آلودگى ، چشم چرانى و امور خلاف عفّت گردد، از نظر اسلام ممنوع است .
مثلاً خداوند متعال در سوره 31 سوره نور به پیامبر (ص ) فرمان مى دهد که به زنان با ایمان بگو حجاب خود را رعایت کنند و مى فرماید وَ لایَضْرِبْنَ بِاَرْ جُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ باید بانوان ، طورى راه نروند تا زینت پنهانیشان آشکار شود.
منظور از این آیه ، این است که نباید بانوان در هنگام راه رفتن ، پاهاى خود را چنان بر زمین بکوبند که صداى خلخالهایشان به گوش برسد و همچنین به گونه اى با (طق و طوق ) راه نروند که زینت هاى مخفى آشکار گردد این باریک بینى اسلام براى حفظ حریم عفاف جامعه است .
این مطلب بیانگر آن است که اسلام به قدرى در مورد حفظ حریم عفت ، پافشارى مى کند که حتى اجازه چنین کارى را نمى دهد، بنابر این به طریق اولى انجام هر گونه عواملى را که آتش شهوت جوانان را شعله ور مى سازد اجازه نخواهد داد.
نتیجه اینکه : هر گونه نشر عکسها، رمانهاى عشقى و فیلمهاى تحریک آمیز و نشان دادن صورت و دستهاى آرایش شده و بَزَکْ کرده و لاک مالیده ممنوع است ، و مردان و زنان باید از هر گونه عواملى که در آن (ریبه ) است یعنى ترس سوق دادن به سوى انحراف جنسى و تهیّج هوسهاى آلوده است پرهیز نمایند.
بنابر این اگر چهره زنان هم در بعضى از موارد موجب بر انگیختن هوسهاى آلوده گردد، باید از آشکار کردن آن پرهیز نمود " 4 ". حجاب از نظر پیغمبر (ص)


حضرت رسول خدا (ص ) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت (که تا پانصد سال راه به مشام مى رسد) به مشام آنها نخواهد رسید.
1-
ستمگرانِ تازیانه به دست که با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند.
2-
زنان بدحجاب و برهنه اى هستند که با زرق و برق ، خود را به مردم نشان داده و هوسهاى آنها را به سوى خود جذب مى کنند، موهاى سرشان همچون کوهانهاى شتر سبکسر عربى است " 5 ".
و فرمود:زنى که از خانه اش در حالى که خود را آراسته و بزک کرده و عطر زده (بى آنکه پوشش اسلامى را رعایت کند) خارج گردد، و شوهرش ‍ به این کار راضى باشد.
(
گناه آن به قدرى بزرگ است که ) براى هر گامى که آن زن در بیرون خانه برمى دارد، خانه اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى شود " 6 ".
و نیز فرمودند:
زن بى حفاظ، آسیب پذیر است ، هر گاه از خانه (بدون حجاب ) خارج شد، شیطان او را احاطه مى کند و در چشم انداز نفوذ شیطان قرار مى گیرد " 7 ".
و نیز فرمودند: با خواندن سوره نور(و توجّه و عمل به دستورهاى آن ) زنان خود را (از بى عفتى و دورى از حریم حجاب ) حفظ کنید " 8 ".
و نیز فرمودند:زنى که خود را براى دیگران خوشبو کند او خود در آتش ‍ است و ننگ محسوب مى گردد " 9 ".
و نیز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نباید مردى در آن مکان بنشیند تا آنکه گرمى آن از بین برود و سرد شود " 10 ".
ونیز فرمودند: هرکس بازنى که محرم او نیست مصافحه کند غضب حق تعالى رابراى خود خریده است " 11 ".
و نیز فرمودند:هر کس بطور حرام با زنى مصافحه کند یعنى به او دست بدهد روز قیامت درغّل و زنجیر بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد " 12 ".
و نیز فرمودند: براى زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش ‍ لباسهایش را به خودش بچسباند که برجستگى هاى اندامش از بیرون ظاهر گردد " 13 ".
پیامبر خدا (ص ) فرمودند:
یا فاطمه هر زنى که خود را زینت کند و لباسهاى زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود که مردم به او نگاه کنند، ملائکه آسمانها و زمینهاى هفتگانه او را لعنت مى کنند و پیوسته مورد غضب الهى است و اگر بمیرد دستور داده مى شود او را بسوى آتش جهنم ببرند " 14 ".
و نیز فرمودند:
اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها وزنها به زنها بسنده کنند، لواط رایج مى شود و هم جنس بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض ایدز دنیا را فرا مى گیرد و مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها مى شوند و زنان و دختران سوار زین (مانند دوچرخه و موتور) مى شوند، بر اینگونه زنان از امت من لعنت خدا باد " 15 ".
و نیز فرمودند:
در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند (لباسى مى پوشند که در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، یعنى برجستگى هاى اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسرى هایشان را مثل کوهان شتر درست مى کنند، لعنت کنید ایشان را که آنها ملعونند " 16 ".
حضرت رسول (ص ) خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى فرمایند:
اى حولاء زینت خود را براى غیر شوهرت آشکار نکن و براى زن جایز نیست مچ و پایش را براى مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملى شد.
اول اینکه : خداوند سبحان همیشه او را لعنت مى کند.
دوم اینکه : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى شود.
سوم اینکه : فرشتگان الهى هم او را لعنت مى کنند.
چهارم : عذاب دردناکى براى او در روز قیامت آماده مى شود.
اى حولاء هر زنى که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را براى غیر شوهرش ظاهر نمى کند و همچنین موى سر و مچ خود را نمایان نمى سازد و هر زنى که این کار را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت بخود خشمگین نموده است " 17 ". حجاب از نظر على (ع )


حضرت امیرالمومنین على (ع ) در ضمن فرمایشاتشان به فرزندش (ع ) مى فرماید: در مورد حجاب بانوان سختگیر باش ، چرا که رعایت حجاب به طور جدّى و محکم ، زنان را به سالمتر و پاکیزه ، حفظ خواهد کرد " 18 ".
و نیز فرمودند:
پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است ، زیرا کسى که لباسش نازک و بدن نما باشد، دینش نیز ضعیف و نازک است " 19 ".
و نیز فرمودند: شوهرى که از همسرش اطاعت کند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند.
شخصى پرسید: این اطاعت که موجب چنین مجازاتى است کدام اطاعت است ؟
حضرت فرمودند: زن از او مى خواهد که با لباس نازک (به مراکز پر جمعیت مانند) حمّامها و عروسیها و مجالس ترحیم برود، و شوهرش ، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت کند " 20 ".
(
زیرا عدم کنترل این قبیل مراکز عمومى با موازین شرعى و اخلاقى ، جایگاهى براى فساد خواهد شد)
و نیز فرمودند:
پیغمبر (ص ) نهى کرد، زنى را که براى غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش دوزخ بسوزاند " 21 ".
امیرمومنان على (ع ) در یکى از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند:
در آخرالزمان که بدترین زمانها است ، زنان بى حجاب و برهنه آشکار مى شوند که با زینت و آرایش بیرون مى آیند، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوى شهوتها تمایل و شتاب دارند،
حرامها را حلال مى کنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد " 22 ".
از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده مى شود:
1-
آن زمانى که زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نکنند، بدترین زمانها است .
2-
زنانى که با آرایش و نمایش از خانه بیرون مى آیند و سنگر عفّت را بشکنند، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند.
3-
این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحرافها و گناهان خواهند شد.
4-
این گونه زنان گرایش به هوسهاى شهوت انگیز دارند، شهوت پرستى بر آنها حاکم است نه عقل و منطق .
5-
این گونه زنان حرامهاى الهى را حلال کرده و با بى بند و بارى خود، حدود الهى و مرزهاى دینى را زیر پا مى گذارند، و موجب افزایش فساد مى شوند.
6-
سرانجام این گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود.
آرى آنانکه حریم حجاب و عفّت اسلامى را رعایت نمى کنند، این گونه موجب انحرافها و پلیدیها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى گردند و سرانجام ، خود نیز در میان دنیاى جهنمى خود مى سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى پیوندد " 23 ". حجاب از نظر ائمه


امام صادق (ع ) فرمود:
براى زن هنگام خروج از خانه شایسته نیست که لباسش را خوشبو کند " 24 ".
امام موسى بن جعفر (ع ) بنقل از پیامبر (ص ) فرمودند: هر کسى به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگز در جائى نمى ماند که نفس زن نامحرمى را بشنود " 25 ".
امام باقر (ع ) فرمودند: جایز نیست زن خود را شبیه مرد نماید. زیرا پیامبر مردانى را که مشابه زنان مى شوند و همچنین زنانى که خود را شبیه مردها قرار مى دهند لعنت کرده است " 26 ". عذاب زنان


آقا سیدالمظلومین امیرالمومنین حضرت على (ع ) فرمود:
یکروز من و سیّده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) بر حبیب خدا حضرت پیغمبر اسلام (ص ) وارد شدیم و آن بزرگوار را در حالى دیدیم که شدیدا گریه مى کرد.
به آن حضرت عرض کردم : پدر و مادرم فدایت شوند، یارسول اللّه ، چه شده ؟! چه چیزى شما را به گریه درآورده ؟
آن حضرت فرمود: یاعلى شب معراج وقتیکه به آسمان رفتم ، زنان امتم را در عذاب شدید مشاهده کردم . بخاطر آن شدت عذابها گریان و نالان شده ام .
حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمود: مگر چه دیدید که اینقدر متأ ثر و گریان شده اید؟!
حضرت رحمة للعالمین (ص ) فرمود:
1-
زنى را دیدم که بمویش آویزان کرده بودند، در حالیکه مغزش ‍ میجوشید.
2-
زنى را مشاهده کردم که به زبانش آویزانش کرده بودند، و از حمیم جهنم در حلقش مى ریختند.
3-
زنى را دیدم که به دو پستانش آویزانش کرده بودند.
4
زنى را مشاهده کردم که دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودند.
5-
زنى را دیدم که گوشت بدنش را با قیچى مى چیدند و مجبورش ‍ مى کردند که آن را بخورد، و آتش از زیر آن زبانه مى کشید.
6-
زنى را مشاهده کردم که به صورت کر و لال و کور است ، در حالى که در تابوتى از آتش مى باشد و مغز سرش از دماغش خارج مى شود و بدن او به صورت جذام و برص است .
7-
زنى را دیدم که به دو پایش آویزان کرده اند، در حالیکه در تنورى از آتش بود.
8-
زنى را مشاهده کردم که گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله مقراضهایى از آتش جدا مى کردند.
9-
زنى را دیدم که صورت و دستهایش آتش گرفته ، در حالى که روده هایش را مى خورد.
10-
زنى را مشاهده کردم که سرش مثل سر خوک ، و بدنش مثل بدن الاغ و به انواع عذابها شکنجه اش مى دادند.
11-
زنى را دیدم که به صورت سگ بود، و آتش از عقبش خارج مى شد و ملائکه با گرز آهنى از آتش ، بر سر و بدنش مى کوبند.
بى بى دو عالم فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمودند: اى حبیب من و اى نور چشم من ، اى پدر بزرگوارم به من بفرمائید که این زنان چه عملى داشته اند و به چه جهت به این عذابها گرفتار شده اند و راه و روششان چه بوده که پروردگار متعال آنها را به چنین شکنجه هایى مبتلا نموده ؟!
آقا رئیس اسلام حضرت محمد (ص ) فرمود:
1-
آن زنى را که به موهایش آویزان شده بود، آن زنى بود که موهایش را از مردان نامحرم نمى پوشانید.
2-
آن زنى را که به زبانش آویزان کرده بودند، آن زنیست که شوهرش را با زبانش اذیت مى کرد.
3-
آن زنى را که به دو پستانش آویزان بود، آن زنى بود که از همبستر شدن با شوهرش خوددارى مى نمود.
4-
آن زنى را که دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلّط کرده بودند، آن زنى بود که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج مى شد.
5-
آن زنى را که از گوشت بدنش با قیچى مى چیدند و به او مى خورانیدند، زنى بود که خودش را براى مردان نامحرم زینت مى کرد و بدنش را به آنها نشان مى داد.
6-
آن زنى را که کر و کور و لال بود، آن زنى بود که از راه زنا بچّه دار مى شد و به گردن شوهرش مى انداخت .
7-
آن زنى را که به پاهایش آویزانش کرده بودند، زنى بود که در حال نجاست وضو مى گرفت یعنى رعایت نجس و پاکى را نمى کرد، و در وقت جنابت و حیض غسل نمى نمود، و در نمازش سستى مى کرد.
8-
آن زنى را که از گوشت جلو و عقب بدنش با مقراض از آتش جدا مى کردند، زنى بود که خود را از راه نامشروع به مردان عرضه مى داشت .
9-
آن زنى که صورت و دستهایش آتش گرفته و روده هایش را مى خورد، آن زنى بود که قوّادى مى کرد، یعنى واسطه حرام بود.
10-
آن زنى که سرش مثل سر خوک و بدنش مثل بدن الاغ بود، آن زنى بود که سخن چینى مى کرد و زیاد دروغگو بود.
11-
آن زنى که به صورت سگ بود آن زنى بود که آوازه خوان (و صدایش را براى نامحرم با ناز و کرشمه و مهیّج رها مى کرد) و حسود بود .27

/ 4 نظر / 101 بازدید
فرزانه

چه داستان های قشنگی[لبخند] راستی سلام مرسی از وبلاگ خوبت عزیزم[قلب]

محمدحسین

بسیار تاثیرگذار بود متشکرم

سارا

خيلي خوب بود عزيزم

نمایشگاه جهیزیه

این احادیث رو باید به دختر خانوم های شدیداً بی حجاب ایرانی برسونیم و حالی کنیم که آبروی هرچی مسلمانه بردن